REDOVISNING / BOKSLUT / ÅRSREDOVISNING / DEKLARATION

Vi hjälper dig och ditt företag med löpande bokföring, löner, bokslut, årsredovisningar och deklarationer.

Den löpande redovisningen utgör en stabil grund för ett fortsatt bra ekonomiskt arbete. Vi strävar efter att digitalisera så många flöden som möjligt för dig som kund. Delar som är smidiga att digitalisera är bl.a. kvittohantering och leverantörsfakturor. Ökad digitalisering innebär en säkrare materialinlämning och arkivering. Material kommer in i tid och man vet alltid vart underlaget finns. Det finns flera möjligheter i de program och hjälpmedel vi använder för att hitta varje kunds unika lösning. Det är viktigt att arbetssättet fungerar för just dig som ska använda det.

Till största del så arbetar vi i ekonomisystemet Fortnox. Med Fortnox kan man integrera flera andra program som kan hjälpa till med bl.a. orderhantering, lager och dashboards. Vi har lång erfarenhet av Fortnox och har genom åren hittat samarbetspartners att lita på som fungerar ihop och kompletterar.

En del gör sin löpande bokföring själva under året och använder oss vid månadsavstämningar eller som bollplank. 

Löner är viktigt att det fungerar. De ska vara korrekta och utbetalda vid rätt tid. Vi hjälper till med löneberäkningar och utbetalningar samt redovisar detta till Skatteverket. Vi har även kunskap kring sjukskrivningar och arbetsgivarintyg och bistår vid kontakt med försäkringskassan om sådant uppstår.

När året är slut ska det avslutas på ett korrekt sätt med årsbokslut och deklaration. Med hög kvalitet i den löpande bokföringen så kan året avslutas på ett smidigt sätt. Vi dokumenterar arbetet enligt Svensk Redovisningsstandard, REX. Årsredovisning görs för de företag som kräver detta. Vi har kunskap om hur årsavslut görs för alla företagsformer.