STYRELSEARBETE

Behöver ditt företag ta nästa kliv i utvecklingen kan en aktiv och engagerad styrelse vara rätt steg.

 Vi hjälper dig att starta upp ett styrelsearbete och rekrytera styrelsemedlemmar.