Redovisningsbyrå, Bokföringsbyrå, Ekonomibyrå. Vi finns i Kungsbacka - Göteborg

Vi hjälper dig med:

Redovisning, Bokslut, Årsredovisning, Deklaration, Löner, Ekonomistyrning, Affärsutveckling och E-handel (Amazon - VAT, Sales Tax, Moms)

Redovisning

Vi hjälper dig och ditt företag med löpande bokföring, moms, löner, bokslut, årsredovisningar och deklarationer.

Ekonomistyrning

Med hjälp av välskött bokföring kan vi genom budget, prognoser och nyckeltal styra bolaget mot uppsatta mål.

Affärsutveckling

Utveckla ditt företag och dig själv tillsammans med oss genom utbildningar, workshops och coaching.