Få hjälp med moms (VAT) och tull vid försäljning på Amazon

Många företag är intresserade av att nå ut med sina produkter utanför Sveriges gränser. Möjligheten att attrahera en bredare målgrupp och få ut fler varor på en större marknad lockar, men att etablera sig utomlands är inte helt enkelt.

Vårt systerbolag Levantou har specialiserat sig på att hjälpa nordiska företag att lyckas med försäljning via Amazon. Vi på Ekonomistyr bistår med specialistkunskap i allt som rör bokföring kopplat till Amazonförsäljning.

Hur deklarerar du moms som Amazonsäljare? Vilket ansvar har du som säljare när det gäller tull? Måste man registrera VAT nr? Vanligast är att svenska företag vill hålla lager i Tyskland eller Storbritannien (UK) och då önskar skaffa VAT-nummer här.

Vi hjälper er genom hela momsregistreringsprocessen (VAT) på de marknader där Amazon finns och där ni vill vara aktiva. Vi är vana vid de många frågor som uppstår inför företagets inträde på Amazon. Undvik fallgropar, anlita en byrå specialiserad på Amazon och internationell skatt.

Hur fungerar moms och tull på Amazon?

Ett företag som säljer varor utanför Europa måste inkludera tull och tullmoms i totalbeloppet vid försäljning på Amazon. För försäljning inom EU utgår inga tullavgifter men däremot gäller reglerna för moms i det land där försäljningen sker. Det är viktigt att tänka på att du som säljare är enskilt ansvarig för att momsredovisning och tulldeklaration sköts enligt aktuella regelverk, är du osäker på dina skyldigheter hjälper vi som professionella rådgivare gärna till.

Amazon moms

När du säljer dina produkter på Amazon till andra EU-länder krävs moms. Amazon är skyldiga att ta ut moms på alla varor som säljs till EU:s medlemsländer, i enlighet med EU:s lagstiftning. Vilken momssats som gäller avgör den lokala lagstiftningen i det medlemsland där produkten säljs.

Momsregistrering - VAT Services på Amazon

Fördelarna med att sälja på Amazon är att du når enormt många potentiella kunder och kan erbjuda snabba leveranser tack vare Amazons effektiva affärsmodell.

Amazon erbjuder fulfilment-tjänster, vilket innebär att du som säljare förvarar dina produkter på ett lager på den marknad där du bedriver försäljning, till exempel i Tyskland om du satsar på den europeiska marknaden. För att kunna göra detta krävs en momsregistrering i Tyskland. Säljer du i flera EU-länder registrerar du dig för moms antingen direkt via respektive lands myndigheter eller med VAT Services på Amazon, för varje land där du håller lager.

Vi hjälper er genom hela processen oavsett via vilken kanal. När du exempelvis säljer från lager i Tyskland deklarerar du vanligtvis 19 % tysk moms på varorna du säljer till dina tyska kunder. För USA är det liknande regler som gäller för Sales Tax och i Australien är benämningen GST för skatt liknande vår mervärdesskatt.

Vi hjälper er även med internationell e-handel/export. I vissa specifika frågor gällande Sales Tax i USA så samarbetar vi även med lokala experter.

Amazon tull

Om du säljer dina produkter på Amazons marknadsplatser utanför EU kan det förekomma skatter, tull, och andra avgifter som tas ut av destinationslandet. Varje land har sina rättsliga och ekonomiska regler och branschrelaterade krav när det gäller produktförsäljning till konsumenter. Tullavgiften varierar för olika typer av varor och varans pris. Vi hjälper er bland annat med att redovisa er importmoms.

Ekonomistyr har gedigen kunskap inom moms, tull och skattAmazon. Vi har hjälpt många exporterande företag att få ordning på sin bokföring och bidragit till att ge företagen bästa möjliga förutsättningar för marknadsutveckling och expansion.

Kontakta oss idag så berättar vi hur vi kan hjälpa er med internationella skatteregler, importmoms, och momsredovisning vid Amazonförsäljning. Vi hjälper er även med dessa frågor om de relaterar till andra e-handelsplattformar eller er egen webshop.