EKONOMISTYRNING

Med hjälp av välskött bokföring kan vi genom budget, kalkyler och nyckeltal styra bolaget mot uppsatta mål.

Ett vanligt styrmedel för företag är budget. En resultatbudget kan man upprätta och jämföra mot det utfall som bokföringen sedan visar. En resultatbudget baseras på intäkter och kostnader. Viktigt också är att ha kontroll på sin likviditet. En likviditetsbudget kan hjälpa dig som företagare att se när och hur det är tuffare perioder för betalningar samt bra tider för investeringar.

Behöver du hjälp med prissättning eller funderar på om du ska investera i en ny maskin? Vi hjälper dig med kalkyler och planering för dessa frågor.

Genom väl valda nyckeltal för just ditt företag i din bransch kan man hålla en bra riktning i sitt företag. Har andra företag i din bransch minst en vinstmarginal på 50 %? Ja då bör du kanske ha det också. Binder du mycket kapital i ditt lager eller har för stor lagerplats som inte används optimalt så väljer vi nyckeltal utefter detta.