ARKIVERINGSPLATS

Att veta exakt var man har företagets bokföring, sju år tillbaka i tiden, (den tid man enligt lag normalt måste spara allt material) om skatteverket frågar, eller om man av annan anledning behöver något verifikat, är för många en utmaning.
Dessutom tar det ofta onödig plats att förvara alla dessa arkiveringspärmar samt skapar hos många en oro kring om de förvaras på ett tillräckligt säkert sätt enligt lag.

Spara tid, energi och plats.
Vi erbjuder er att smidigt och säkert lagra all er bokföring.
Ni kommer då veta precis var ert material finns och slipper huvudbry som kan uppstå gällande ert bokföringsmaterial samt att ni inte behöver ha pärmar liggande som tar upp plats i onödan i hemmet eller på kontoret.

Vi håller även koll på när bokföringsmaterialet kan destrueras (normalt efter sju år) och erbjuder er att hjälpa till med detta.

Pris49 kr/mån per 1 st låda innehållande upp till 10 pärmar.
I detta ingår:
- Arkiveringsplats och strukturerad lagring så att material snabbt kan plockas fram.
- Förvaring sker i lokal med; larm med kameror och utryckning, nyinstallerade rök- och brandsensorer godkända av försäkringsbolag.
- Frost- och fuktfritt. Lokalen är varmisolerad och tempererad mellan 17 och 21 grader.
- Fritt att 1 ggr/år begära ut material.
- Automatisk påminnelse när material kan destrueras.

Vi erbjuder, för en löpande ersättning, hjälp med destrueringen när det är dags.