Sedan den 1 juli 2021 gäller nya regler för företag som säljer varor till icke beskattningsbara personer, så som privatpersoner, inom EU. En gemensam omsättningströskel på 99 680 SEK infördes inom EU för distansförsäljning av varor och vissa tjänster, t.ex elektroniska tjänster. Säljer du varor över detta värde så behöver du registrera dig för OSS och varan som du säljer ska beskattas i köparens land. För att inte behöva momsregistrera sig i varje enskilt land så kan man redovisa detta via svenska Skatteverket. Observera att för företag som har lager i annat land så krävs fortfarande en momsregistrering och viss momsrapportering till det landets Skatteverk. Understiger försäljningen tröskelvärdet så kan företag välja att frivilligt ansluta sig till OSS, One Stop Shop, och beskatta enligt köparens land. Detta gäller all distansförsäljning oavsett om det är via Amazon, eBay, eller egen webbshop.