Bokföring i Kungsbacka, Göteborg

Vi på Ekonomistyr i Kungsbacka arbetar nära våra kunder och hjälper dem med frågor inom bokföring som rör redovisning, lön, administration, bokslut, årsredovisning och deklaration.

Ordning och reda i den löpande bokföringen är en grundsten i företaget och en förutsättning för att verksamheten ska fungera och växa.

Vi hjälper många kunder i såväl Kungsbacka som Göteborg, men begränsar oss inte geografiskt, utan välkomnar kunder över hela Sverige. En del gör sin löpande bokföring själva under året och använder oss vid månadsavstämningar eller som bollplank.

Redovisning

Den löpande redovisningen utgör en stabil grund för ett fortsatt bra ekonomiskt arbete. Inom redovisning hjälper vi bland annat dig som företagare med ekonomistyrning, intern revision, internredovisning, finansiell redovisning och skatteredovisning.

Vi redovisar verksamhetens utveckling, balans och resultat som ligger till grund för strategiska affärsbeslut och är avgörande för bolagets styrning, kontroll och utveckling.

Om du behöver hjälp med redovisning i Kungsbacka, Göteborg eller på annan ort – tveka inte att höra av dig till oss.

Bokslut och årsredovisning

Alla företag behöver vid varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller en årsredovisning och deklaration. Bokslut består av en specificerad balans- och resultatrapport samt I vissa fall upprättas årsredovisning.

Många företagare känner stress inför att årsredovisning ska lämnas in. När du anlitar Ekonomistyr för den löpande bokföringen håller vi en hög kvalitet i alla led under hela året vilket gör att årsbokslutet kan avslutas på ett smidigt sätt.

Vi dokumenterar arbetet enligt Svensk Redovisningsstandard, REX. Överlåter du verksamhetens bokslut i våra händer kan du känna dig trygg med att vi har allt under kontroll. Vi har kunskap om hur årsavslut görs för alla företagsformer och branscher.

Bokföring e-handel

Vi har stor kunskap och kompetens av bokföring för företag som bedriver e-handel. Oavsett om ni driver försäljning B2B eller B2C och om ni säljer inom eller utanför EU så har vi koll på vilka regler som gäller.

Har du en stor eller liten webbshop? Är du i startgroparna med din e-handel eller har du hållit på länge? Vi välkomnar alla oavsett i vilket skede ni befinner er i. Vi är specialister på bokföring kopplad till försäljning via Amazon, kontakta oss om du vill veta mer hur vi kan hjälpa dig.

Digitalisering

Vi strävar efter att digitalisera så många flöden som möjligt för dig som kund. Delar som är smidiga att digitalisera är bland annat kvittohantering och leverantörsfakturor.

Ökad digitalisering innebär en säkrare materialinlämning och arkivering. Material kommer in i tid och man vet alltid var underlaget finns. Det finns flera möjligheter i de program och hjälpmedel vi använder för att hitta varje kunds unika lösning.

Lönehantering

Vi vet hur viktigt det är för företaget med en väl fungerande lönehantering. De ska vara korrekta och utbetalda vid rätt tid. Vi hjälper till med löneberäkningar och utbetalningar samt redovisar detta till Skatteverket.

Vi har även kunskap kring sjukskrivningar och arbetsgivarintyg och bistår vid kontakt med Försäkringskassan om en sådan situation uppstår.

Fortnox

Till största del så arbetar vi i ekonomisystemet Fortnox. Med Fortnox kan man integrera flera andra program som kan hjälpa till med bland annat orderhantering, lager och dashboards.

Vi har lång erfarenhet av Fortnox och har genom åren hittat samarbetspartners att lita på, som fungerar ihop och kompletterar oss väl.