Affärsutveckling

Ett företag behöver mer eller mindre alltid vara i utveckling för att på bästa sätt hantera situationer som kan uppstå.

Ekonomistyr i Kungsbacka utanför Göteborg hjälper dig att utveckla dina affärer. För att få företaget att växa kan det krävas att ta hjälp utifrån. Det är lätt att bli hemmablind och hamna i gamla hjulspår.

Vi ser över företagets vision, mål och strategier. Hur kan ni arbeta med att sätta relevanta KPI:er, öka effektiviteten och nå de uppsatta målen? Vi utvärderar er befintliga verksamhet och gör en nulägesanalys för att kunna blicka framåt och skapa strategier för vart ni vill nå.

Tillsammans sätter vi upp långsiktiga mål med delmål längs vägen. Vi tittar även på yttre faktorer i omvärlden som påverkar framtida affärsmöjligheter.

Hur kan vi affärsutveckla ditt företag?

Är ni ett nystartat bolag och behöver hjälp med en grund som leder företaget i rätt riktning redan från start?

Är ni ett väletablerat bolag som upplever stiltje och behöver hjälp med driv och förnyelse för att motivera medarbetare eller möta en ökad konkurrens på marknaden?

Står ni inför en omorganisation, behöver ni hjälp att bemöta utmaningar eller skapa en plan för krishantering?

Vill du starta upp en extern styrelse eller advisory board för att få fart på företaget? Behöver du ledarskapscoaching?

På Ekonomistyr arbetar vi med både hårda och mjuka värden för att ditt företag ska nå sin bästa potential. Hos oss finns lång praktisk erfarenhet av bolagsstyrning från olika branscher och en bas från akademiska studier i ekonomi.

Ta ditt företag till nya höjder – anlita en expert inom affärsutveckling!