OM OSS

Vi drivs av att skapa värde för dig som företagare.
Genom hög kvalitet, bra rutiner och hög förståelse hjälper vi dig och ditt företag. Med en bas i god redovisning samt ordning och reda, kan vi vara er hjälpande hand i utvecklingen av bolaget. Våra tjänster inom ekonomistyrning och affärsutveckling blir en naturlig och enkel del att använda när bokföring håller hög kvalitet. Vi eftersträvar automatik i våra processer för att kunna ge mer fokus till värdeskapande rådgivning åt dig och ditt företag.

Auktoriserade Redovisningskonsulter – REX
Hos oss hittar du Auktoriserade Redovisningskonsulter. Vi arbetar enligt SRF, Svenska Redovisningskonsulters förbunds kvalitetsstandard REX. Auktorisation är en kvalitetsstämpel. Som auktoriserad blir man var sjätte år granskad av förbundet, för att se till att hög standard i form av dokumentation, rutiner och arbetssätt bibehålls. Man är även uppdaterad inom lagar och regler. Många företagare känner sig trygga med en Auktoriserad Redovisningskonsult vid sin sida.

GDPR
Hos oss är dina personuppgifter viktiga. Kontakta oss för att veta hur vi tar hand om dina.